• 034 - 710 552
  • mhc5.dmh@gmail.com
  • mhc05@dmh.mail.go.th
  •     
  •    
  • Login


ประชาสัมพันธ์


รายการวันที่ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 15/12/22 ดาวน์โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 17/02/23 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 12/11/21 ดาวน์โหลด
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (5 เดือนแรก) 03/03/20 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 งบลงทุน 07/11/19 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล
รายการวันที่ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 748 ตารางเมตร ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุ 20/03/20 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 855 ตารางเมตร 20/04/20 ดาวน์โหลด
ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 855 ตารางเมตร 15/04/20 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 พื้นที่ใช้สอยประมาณ 748 ตารางเมตร 25/03/20 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าถมดิน ซีแลค พร้อมบดอัด 3,200 ลูกบาศก์เมตร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 12/03/20 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับ จำนวน 2 รายการ 20/09/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อเพื่อใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงาน 3 หมอในพื้นที่ 20/09/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองคงคลัง 12/09/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม 12/09/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำที่กั้น 12/09/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับพื้นที่สำหรับจอดรถ 12/09/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลพร้อม ROLL UP 12/09/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) จำนวน 3 รายการ 12/09/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 6-8 กันยายน 2566 04/09/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เดือนกันยายน 2566 04/09/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระยะ 240,000 กม. รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฆษ 8723 กทม. 28/08/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายสัญญาณกล้องวงจรปิด 23/08/23 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน สิงหาคม 2566 20/09/23 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2566 04/08/23 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน มิถุนายน 2566 07/07/23 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2566 07/06/23 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน เมษายน 2566 28/04/23 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน มีนาคม 2566 10/04/23 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2566 16/03/23 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน มกราคม 2566 22/02/23 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน ธันวาคม 2565 03/01/23 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2565 06/12/22 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน กันยายน 2565 11/11/22 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน สิงหาคม 2565 11/11/22 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 (ลงเว็บ) 24/02/23 ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 5 เดือนแรก) 24/02/23 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 แจ้งสถานะงบประมาณรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2565 14/02/23 ดาวน์โหลด
แผนการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 14/02/23 ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ปีงบประมาณ 2566 09/02/23 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ปีงบประมาณ 2564 25/02/22 ดาวน์โหลด
สถานะงบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2564 25/02/22 ดาวน์โหลด
สถานะงบประมาณ เดือน กุมภาพันธ์ 2565 25/02/22 ดาวน์โหลด
ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564 25/02/22 ดาวน์โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 5 เดือน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 23/02/22 ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 08/02/22 ดาวน์โหลด
สถานะงบประมาณ กุมภาพันธ์ 2564 02/03/21 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อนเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 20/09/23 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประกาศรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา 18/01/22 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ (ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานทำความสะอาด) 14/01/22 ดาวน์โหลด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา พนักงานทำความสะอาด 30/12/21 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ กรมสุขภาพจิตรับย้าย รับโอนข้าราชการ 01/12/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 03/03/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ (สอบสัมภาษณ์) 17/02/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ(สอบข้อเขียน) (ล่าสุด 18.33 น.) 05/02/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประกาศยกเลิก ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ 2563 05/02/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบข้อเขียน) 05/02/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา 17/01/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา 17/01/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา 17/01/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา 17/01/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา 17/01/20 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เผยแพร่ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 23/06/23 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 แจ้งคำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติราชการทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 23/06/23 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 แจ้งประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2566 23/06/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผลการคัดเลือกผลงานเด่นการดูแลสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ปี 2566 23/06/23 ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 (รอบ 6 เดือน) 26/04/23 ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 (รอบ 6 เดือน) 12/04/23 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 26/04/23 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 24/03/23 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 24/03/23 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 24/03/23 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 24/03/23 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 21/03/23 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด

Press Release


ไม่พบข้อมูล

กิจกรรมหน่วยงาน


...
...
...
...

สื่อ คู่มือองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี !

กัญชาน่ารู้!


ปลดล็อค...
กัญชาทางการแพทย์เสรี

กัญชาเพื่อการรักษา

"ชีวิต"

"ความหวัง"

"ทางเลือกใหม่ของผู้ป่วย"

CPR กรมสุขภาพจิต


"คิดดี คิดให้ คิดเป็น"

"C : Creation"

"P : Positive"

"R : Response to Society"