• 034 - 710 552
  • mhc5.dmh@gmail.com
  • mhc05@dmh.mail.go.th
  •     
  •    
  • Login


ประชาสัมพันธ์


รายการวันที่ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (8 เดือนแรก) 01/12/23 ดาวน์โหลด
test 22/09/23 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 15/12/22 ดาวน์โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 17/02/23 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 12/11/21 ดาวน์โหลด
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (5 เดือนแรก) 03/03/20 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 งบลงทุน 07/11/19 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล
รายการวันที่ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 748 ตารางเมตร ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุ 20/03/20 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 855 ตารางเมตร 20/04/20 ดาวน์โหลด
ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 855 ตารางเมตร 15/04/20 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 พื้นที่ใช้สอยประมาณ 748 ตารางเมตร 25/03/20 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าถมดิน ซีแลค พร้อมบดอัด 3,200 ลูกบาศก์เมตร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 12/03/20 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนมีนาคม 2567 07/03/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 29 มี.ค. 67 07/03/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 18 มี.ค. 67 07/03/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 13 มี.ค. 67 07/03/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) จำนวน 5 รายการ 07/03/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ส่วนเกินค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 07/03/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) จำนวน 3 รายการ 06/03/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 1 มี.ค. 67 29/02/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (ผลัดกลางวัน) 28/02/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ 28/02/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฆษ 8723 กรุงเทพมหานคร 27/02/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเรือรับจ้างพร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง 27/02/24 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2567 04/03/24 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือนมกราคม 2567 09/02/24 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือนธันวาคม 2566 10/01/24 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2566 08/12/23 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน ตุลาคม 2566 08/11/23 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน กันยายน 2566 28/09/23 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน กันยายน 2566 28/09/23 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน สิงหาคม 2566 20/09/23 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2566 04/08/23 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน มิถุนายน 2566 07/07/23 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2566 07/06/23 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน เมษายน 2566 28/04/23 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการ โครงการขับเคลื่อน ปีงบ 2567 (งบพลางก่อน ปี 66) 18/12/23 ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการ แผนงานบุคลากร แผนงานพื้นฐาน ปี2567 งบพลางก่อนปี66 18/12/23 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 (ลงเว็บ) 24/02/23 ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 5 เดือนแรก) 24/02/23 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 แจ้งสถานะงบประมาณรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2565 14/02/23 ดาวน์โหลด
แผนการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 14/02/23 ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ปีงบประมาณ 2566 09/02/23 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ปีงบประมาณ 2564 25/02/22 ดาวน์โหลด
สถานะงบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2564 25/02/22 ดาวน์โหลด
สถานะงบประมาณ เดือน กุมภาพันธ์ 2565 25/02/22 ดาวน์โหลด
ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564 25/02/22 ดาวน์โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 5 เดือน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 23/02/22 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ 30/11/23 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อนเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 20/09/23 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประกาศรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา 18/01/22 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ (ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานทำความสะอาด) 14/01/22 ดาวน์โหลด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา พนักงานทำความสะอาด 30/12/21 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ กรมสุขภาพจิตรับย้าย รับโอนข้าราชการ 01/12/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 03/03/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ (สอบสัมภาษณ์) 17/02/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ(สอบข้อเขียน) (ล่าสุด 18.33 น.) 05/02/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประกาศยกเลิก ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ 2563 05/02/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบข้อเขียน) 05/02/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา 17/01/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา 17/01/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา 17/01/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา 17/01/20 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 5 เดือน) 01/03/24 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 5 เดือน) 01/03/24 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 แจ้งข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2567 (รอบ 5 เดือน) 23/02/24 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการป้องกัน ฯ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - รอบ 5 เดือน 23/02/24 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอแจ้งแผนปฏิบัติราชการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 23/02/24 ดาวน์โหลด
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ในการออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ให้บริการแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 5 เดือน) 22/02/24 ดาวน์โหลด
แบบรายงานความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 22/02/24 ดาวน์โหลด
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 22/02/24 ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 (รอบ 12 เดือน) 20/02/24 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 2567 20/02/24 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 20/02/24 ดาวน์โหลด
คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กรมสุขภาพจิต (สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน) 20/02/24 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด

Press Release


...
...
...
...

กิจกรรมหน่วยงาน


...
...
...
...

สื่อ คู่มือองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี !

กัญชาน่ารู้!


ปลดล็อค...
กัญชาทางการแพทย์เสรี

กัญชาเพื่อการรักษา

"ชีวิต"

"ความหวัง"

"ทางเลือกใหม่ของผู้ป่วย"

CPR กรมสุขภาพจิต


"คิดดี คิดให้ คิดเป็น"

"C : Creation"

"P : Positive"

"R : Response to Society"