• 034 - 710 552
 • mhc5.dmh@gmail.com
 • mhc05@dmh.mail.go.th
 •     
 •    
 • Login

Info Graphic

"การที่จะฝึกให้ลูกทำงานบ้านโดยที่ไม่บ่น คือต้องทำให้เขารู้สึกสนุกและรู้ว่านี่คือหน้าที่ที่ต้องช่วยกัน" #COVID19 #โควิด19 #พลังครอบครัว

 • วันที่ : 30/05/21
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

ข้อแนะนำการเตรียมตัวเพื่อฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับผู้ป่วยจิตเวช

 • วันที่ : 31/05/21
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

"คนเราจะมีความสุขได้เราจะต้องมีชีวิตส่วนตัวของเราด้วย หากิจกรรมรอบๆบ้านบ้างไม่จำเป็นต้องอยู่ในบ้านอย่างเดียว และใช้เวลาคุณภาพกับครอบครัว คือความสุขเล็

 • วันที่ : 20/05/21
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

"การได้รับวัคซีนเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบบมีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิตจากโรคโควิด 19"

 • วันที่ : 13/05/21
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

การได้รับวัคซีนก็เหมือนการสร้างเกราะป้องกันให้กับตัวเอง ครอบครัว คนรอบข้าง และได้คลายความกังวล

 • วันที่ : 12/05/21
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5