• 034 - 710 552
 • mhc5.dmh@gmail.com
 • mhc05@dmh.mail.go.th
 •     
 •    
 • Login

Info Graphic

กรมสุขภาพจิต สานต่อความห่วงใยสุขภาพจิตประชาชนของนายกรัฐมนตรี ผุด Website และ Line Official Account

 • วันที่ : 10/02/22
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

การสร้างความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางกายและทางใจให้กับประชาชนในสังคมอย่างเท่าเทียม

 • วันที่ : 05/01/22
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

New life ชีวิตใหม่เริ่มจากการผลักดันด้วยหัวใจ และแรงใจที่เปี่ยมพลัง

 • วันที่ : 04/01/22
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

อาจจะมีหลายคนกลับมาออฟฟิศกันแล้ว การปรับตัวจากการ WFH กลับมาทำงานออฟฟิศ ก่อนอื่นต้องตั้งสติ จัดตารางชีวิต หาสิ่งที่เราOK ไม่OK ถ้ามีปัญหาจะต้องสื่อสาร

 • วันที่ : 13/12/21
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

"ในวันที่อ่อนแอ ท้อแท้ ลองมองหาวันที่เราเคยมีความหวังกับคนที่รู้สึกไว้วางใจ สายสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยเป็นกำลังใจ ให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยกัน"

 • วันที่ : 29/11/21
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5