รายการวันที่ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ 30/11/23 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อนเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 20/09/23 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประกาศรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา 18/01/22 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ (ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานทำความสะอาด) 14/01/22 ดาวน์โหลด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา พนักงานทำความสะอาด 30/12/21 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ กรมสุขภาพจิตรับย้าย รับโอนข้าราชการ 01/12/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 03/03/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ (สอบสัมภาษณ์) 17/02/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ(สอบข้อเขียน) (ล่าสุด 18.33 น.) 05/02/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประกาศยกเลิก ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ 2563 05/02/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบข้อเขียน) 05/02/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา 17/01/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา 17/01/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา 17/01/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา 17/01/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา 17/01/20 ดาวน์โหลด