ข้อมูลการฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 5

จำนวนการฆ่าตัวตายและอัตราต่อแสนประชากร

จังหวัด ประชากร ปี2561 จำนวน (ครั้ง) อัตราต่อเเสนประชากร ประชากร ปี2562 จำนวน (ครั้ง) อัตราต่อเเสนประชากร
ราชบุรี 847,350 45 5.31 873,518 53 6.07
กาญจนบุรี 815,178 58 7.12 893,151 57 6.38
สุพรรณบุรี 847,992 51 6.01 848,720 52 6.13
นครปฐม 905,125 34 3.76 917,053 45 4.91
สมุทรสาคร 540,062 18 3.33 577,964 21 3.63
สมุทรสงคราม 192,138 8 4.16 193,791 9 4.64
เพชรบุรี 479,280 31 6.47 484,294 25 5.16
ประจวบคีรีขันธ์ 534,589 38 7.11 548,815 19 3.46