• 034 - 710 552
  • mhc5.dmh@gmail.com
  • mhc05@dmh.mail.go.th
  •     
  •    
  • Login

ข่าวประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการวันที่ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานทำความสะอาด จำนวน 6 เดือน 09/03/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 07/03/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนมีนาคม 2565 07/03/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ่ายเอกสารส่วนเกินเดือนกุมภาพันธ์ 2565 07/03/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระยะ 200,000 กม. รถราชการหมายเลขทะเบียน ฆษ 8723 กรุงเทพมหานคร 01/03/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เดือนกุมภาพันธ์ 2565 24/02/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 21/02/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ่ายเอกสารส่วนเกินเดือนมกราคม 2565 21/02/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุโดเมนเนมและ Hosting เว็บไซต์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 10/02/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานประปาและไฟฟ้า 10/02/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 10/02/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 10/02/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 10/02/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 10/02/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 10/02/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 10/02/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง 10/02/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 10/02/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิการใช้งานระบบการประชุมทางไกล 12 เดือน 01/02/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 01/02/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 01/02/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 01/02/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 01/02/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 01/02/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 01/02/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 01/02/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 25/01/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 25/01/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 25/01/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 25/01/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 25/01/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร Brother MFC-1815 24/01/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 เดือน 24/01/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ่ายเอกสารส่วนเกินเดือนธันวาคม 2564 18/01/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรื้อและติดตั้งอุปกรณ์ 10/01/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 10/01/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 10/01/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มเดือนมกราคม 2565 07/01/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 9 เดือน 30/12/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 30/12/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 30/12/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 22/12/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 22/12/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ License Anti-Virus 17/12/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 16/12/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 09/12/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 09/12/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เดือนธันวาคม 2564 09/12/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 26/11/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 18/11/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 12/11/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 12/11/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์และสื่อความรู้สุขภาพจิต 02/11/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 02/11/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุคอมพิวเตอร์) 02/11/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 02/11/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เดือนตุลาคม 2564 28/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 เดือน 30/09/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 เดือน 30/09/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 เดือน 30/09/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 เดือน 30/09/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 เดือน 30/09/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 28/09/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 28/09/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ 28/09/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ 28/09/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 28/09/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายติดห้องต่างๆ 28/09/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 27/09/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านฯ 16/09/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 16/09/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 14/09/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA 14/09/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฆษ 8723 กรุงเทพมหานคร 14/09/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 14/09/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 14/09/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคลิป VDO การจัดการความเครียด เวอร์ชั่นภาษาเมียนมาร์ 10/09/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร A4 (ส่วนเกินเดือนสิงหาคม 2564) 06/09/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เดือนกันยายน 2564 06/09/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินท่อประปา 31/08/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง 23/08/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อสุขภาพจิต 18/08/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เดือนสิงหาคม 2564 03/08/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 02/08/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายอินเทอร์เน็ต 21/07/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร A4 (ส่วนเกินเดือนมิถุนายน 2564) 13/07/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เดือนกรกฎาคม 2564 06/07/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสปอร์ตวิทยุสุขภาพจิต 30/06/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานปีงบประมาณ 2564 2 เดือน 30/06/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ 2564 2 เดือน 30/06/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2564 2 เดือน 30/06/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2564 2 เดือน 30/06/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเวลาออกอากาศสถานีวิทยุและเว็บไซต์ออนไลน์ เขตสุขภาพที่ 5 8 จังหวัด 18/06/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 15/06/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุคอมพิวเตอร์) 15/06/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 15/06/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 15/06/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 15/06/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 15/06/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 15/06/21 ดาวน์โหลด