• 034 - 710 552
  • mhc5.dmh@gmail.com
  • mhc05@dmh.mail.go.th
  •     
  •    
  • Login

ข่าวประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการวันที่ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อสุขภาพจิต จำนวน 2 รายการ 05/01/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 22-24 ม.ค. 66 04/01/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชำระค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน เดือนธันวาคม 2565 04/01/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 04/01/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 04/01/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนมกราคม 2566 04/01/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม 2566) 28/12/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 27 ธันวาคม 2565 26/12/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 26/12/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2565 14/12/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เดือน 08/12/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานทำความสะอาด จำนวน 3 เดือน 08/12/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนธันวาคม 2565 06/12/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด 01/12/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 01/12/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดินปลูกต้นไม้ 18/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์และโปสเตอร์ความรู้สุขภาพจิต 18/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 18/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 18/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุคอมพิวเตอร์) 18/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 15/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 10/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช็คระยะ 220,000 กม. รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฆษ 8723 กรุงเทพมหานคร จำนวน 11 รายการ 02/11/22 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน ตุลาคม 2565 02/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนตุลาคม 2565 27/10/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด 21/10/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานทำความสะอาด จำนวน 3 เดือน 29/09/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 เดือน 29/09/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เดือน 29/09/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การเกษตรและเครื่องมือช่าง 29/09/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง 23/09/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ 22/09/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 22/09/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกันยายน 2565 14/09/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นไม้สำหรับปรับภูมิทัศน์ด้านหน้าสำนักงาน 14/09/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุงานบ้านฯ 09/09/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 07/09/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 07/09/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 05/09/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านฯ 05/09/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 05/09/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร 02/09/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชำระค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน เดือนสิงหาคม 2565 02/09/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 02/09/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 19 - 20 กันยายน 2565 30/08/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย 25/08/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดและย้ายกล้อง 16/08/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 16/08/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอะคริลิกหน้าอาคารสำนักงาน 16/08/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 15/08/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อแผ่นพับ 15/08/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร 15/08/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 08/08/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 08/08/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดฟิล์มกระจำ แบบกรองแสงได้ 05/08/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ส่วนเกินค่าถ่ายเอกสาร เดือนกรกฎาคม 2565 04/08/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 04/08/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 04/08/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนกรกฎาคม 2565 25/07/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 25/07/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 25/07/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบปรับอากาศและเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ 21/07/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ส่วนเกินค่าถ่ายเอกสารเดือนมิถุนายน 2565 19/07/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุคอมพิวเตอร์) 19/07/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 19/07/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 26 กรกฎาคม 2565 19/07/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเบาะของโซฟาไม้ 19/07/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 19/07/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายบอกทาง 19/07/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำที่กั้นบันไดขึ้นอาคาร 28/06/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 28/06/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชำระค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน เดือนพฤษภาคม 2565 28/06/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เดือนมิถุนายน 2565 02/06/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านฯ 30/05/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 30/05/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 30/05/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ 23/05/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานติดตั้งห้องน้ำสำเร็จรูป 23/05/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการวางแนวท่อน้ำประปาและทำแนวถังน้ำดี 23/05/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 19/05/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลในการจัดโครงการ 19/05/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อห้องน้ำสำเร็จรูปแบบตู้คู่ 19/05/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 8-10 มิถุนายน 2565 09/05/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 29-31 พฤษภาคม 2565 09/05/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เดือนพฤษภาคม 2565 09/05/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 17 พฤษภาคม 2565 09/05/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 3 พฤษภาคม 2565 02/05/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ 02/05/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโฮสติ้ง 28/04/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 27/04/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 26-28 เมษายน 2565 22/04/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านฯ 19/04/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 19/04/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนเมษายน 2565 04/04/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 04/04/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 10 พฤษภาคม 2565 04/04/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 2 พฤษภาคม 2565 04/04/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 25 เมษายน 2565 04/04/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 18 เมษายน 2565 04/04/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 11 เมษายน 2565 04/04/22 ดาวน์โหลด