รายการวันที่ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (8 เดือนแรก) 01/12/23 ดาวน์โหลด
test 22/09/23 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 15/12/22 ดาวน์โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 17/02/23 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 12/11/21 ดาวน์โหลด
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (5 เดือนแรก) 03/03/20 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 งบลงทุน 07/11/19 ดาวน์โหลด