รายการวันที่ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 12/11/21 ดาวน์โหลด
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (5 เดือนแรก) 03/03/20 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 งบลงทุน 07/11/19 ดาวน์โหลด