รายการวันที่ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 855 ตารางเมตร 20/04/20 ดาวน์โหลด
ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 855 ตารางเมตร 15/04/20 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 พื้นที่ใช้สอยประมาณ 748 ตารางเมตร 25/03/20 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าถมดิน ซีแลค พร้อมบดอัด 3,200 ลูกบาศก์เมตร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 12/03/20 ดาวน์โหลด