รายการวันที่ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2567 04/03/24 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือนมกราคม 2567 09/02/24 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือนธันวาคม 2566 10/01/24 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2566 08/12/23 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน ตุลาคม 2566 08/11/23 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน กันยายน 2566 28/09/23 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน กันยายน 2566 28/09/23 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน สิงหาคม 2566 20/09/23 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2566 04/08/23 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน มิถุนายน 2566 07/07/23 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2566 07/06/23 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน เมษายน 2566 28/04/23 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน มีนาคม 2566 10/04/23 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2566 16/03/23 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน มกราคม 2566 22/02/23 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน ธันวาคม 2565 03/01/23 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2565 06/12/22 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน กันยายน 2565 11/11/22 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน สิงหาคม 2565 11/11/22 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2565 11/11/22 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน มิถุนายน 2565 07/11/22 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2565 07/11/22 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน เมษายน 2565 07/11/22 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน มีนาคม 2565 08/04/22 ดาวน์โหลด