รายการวันที่ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 29,30 พ.ค. 67 15/05/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 เดือน (มิ.ย.-ก.ย.) 15/05/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานทำความสะอาด จำนวน 4 เดือน (มิ.ย.-ก.ย.) 15/05/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุโดเมนเนมและ Hosting (27/05/67-26/05/68) 15/05/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานทำความสะอาด ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 30/04/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) จำนวน 3 รายการ 30/04/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 26/04/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) จำนวน 2 รายการ 22/04/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 17 พฤษภาคม 2567 17/04/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 9 พฤษภาคม 2567 17/04/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 29 เมษายน 2567 17/04/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) จำนวน 4 รายการ 17/04/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) จำนวน 4 รายการ 04/04/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 3 พฤษภาคม 2567 04/04/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 30 เมษายน 2567 04/04/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 24 เมษายน 2567 04/04/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง 04/04/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 5 รายการ 29/03/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 3,5 เมษายน 2567 29/03/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) จำนวน 5 รายการ 29/03/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) จำนวน 2 รายการ 29/03/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 29/03/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 29/03/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนเมษายน 2567 29/03/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 25 มีนาคม 67 22/03/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนเมษายน 2567 22/03/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานทำความสะอาดประจำเดือนเมษายน 2567 22/03/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ใช้ในราชการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 (รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ประจำเดือนเมษายน 2567 22/03/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) จำนวน 2 รายการ 18/03/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนมีนาคม 2567 07/03/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 29 มี.ค. 67 07/03/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 18 มี.ค. 67 07/03/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 13 มี.ค. 67 07/03/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) จำนวน 5 รายการ 07/03/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ส่วนเกินค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 07/03/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) จำนวน 3 รายการ 06/03/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 1 มี.ค. 67 29/02/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (ผลัดกลางวัน) 28/02/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ 28/02/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฆษ 8723 กรุงเทพมหานคร 27/02/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเรือรับจ้างพร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง 27/02/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) จำนวน 4 รายการ 22/02/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ 20/02/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) จำนวน 4 รายการ 20/02/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระยะ 250,000 กม. รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฆษ 8723 กทม. 20/02/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 16/02/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเรือรับจ้างพร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง 15/02/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 14/02/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุการเกษตร) 12/02/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ส่วนเกินค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมกราคม 2567 12/02/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 12/02/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) จำนวน 4 รายการ 12/02/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 16 ก.พ.67 12/02/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อสุขภาพจิต 26/01/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสื่อสุขภาพจิต จำนวน 5 รายการ 26/01/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 26/01/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 24 ม.ค. 67 23/01/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สิทธิการใช้งานระบบห้องประชุมทางไกล 23/01/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ 11/01/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตคู่มือ HERO Consultant 08/01/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) จำนวน 3 รายการ 05/01/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ switch hub 5 port 02/01/24 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด 22/12/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (เดือนมกราคม 2567 ถึงเดือนมีนาคม 2567) 13/12/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนมกราคม 2567 08/12/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.67) 08/12/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฆษ 8723 กรุงเทพมหานคร 04/12/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนธันวาคม 2566 24/11/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) จำนวน 3 รายการ 15/11/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 รายการ 15/11/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 06/11/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 30/10/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด 19/10/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ใช้ในราชการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 (รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) 28/09/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2566) 28/09/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2566) 28/09/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด จำนวน 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2566) 28/09/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ DSPM ช่วงอายุ 2-6 ปี 21/09/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับ จำนวน 2 รายการ 20/09/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อเพื่อใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงาน 3 หมอในพื้นที่ 20/09/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองคงคลัง 18/09/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองคงคลัง 18/09/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม 18/09/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับพื้นที่สำหรับจอดรถ 18/09/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำที่กั้น 12/09/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับพื้นที่สำหรับจอดรถ 18/09/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับ จำนวน 2 รายการ 20/09/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อเพื่อใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงาน 3 หมอในพื้นที่ 20/09/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองคงคลัง 12/09/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม 12/09/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำที่กั้น 12/09/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับพื้นที่สำหรับจอดรถ 12/09/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลพร้อม ROLL UP 12/09/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลพร้อม ROLL UP 12/09/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) จำนวน 3 รายการ 12/09/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 6-8 กันยายน 2566 04/09/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เดือนกันยายน 2566 04/09/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เดือนกันยายน 2566 04/09/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระยะ 240,000 กม. รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฆษ 8723 กทม. 28/08/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระยะ 240,000 กม. รถกระบะ ทะเบียน ฆษ 8723 กทม. 28/08/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายสัญญาณกล้องวงจรปิด 23/08/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA 18/08/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 18/08/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 10/08/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าห้องประชุม 10/08/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) จำนวน 3 รายการ 10/08/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 10/08/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น 08/08/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 08/08/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 08/08/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนสิงหาคม 2566 04/08/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ 04/08/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 5 รายการ 17/07/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) จำนวน 3 รายการ 17/07/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 17/07/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 17/08/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ 14/07/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 14/07/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 13/07/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เดือนกรกฎาคม 2566 13/07/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแบบประเมินสุขภาพจิต 05/07/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อแผ่นพับ 03/07/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 7 กรกฎาคม 2566 03/07/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 27/06/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 22/06/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 22/06/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 19/06/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 19/06/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 19/06/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 27-28 มิ.ย. 66 19/06/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2566 07/06/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า Hosting เว็บไซต์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 (27/05/66-26/05/67) 29/05/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแป้นพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 23/05/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 12/05/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ 09/05/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 09/05/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อ 09/05/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 08/05/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ 25/04/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เดือนเมษายน 2566 07/04/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะแดปเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ 07/04/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 10/04/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 10/04/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เดือนมีนาคม 2566 22/03/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช็คระยะ 230,000 กม. รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฆษ 8723 กทม. จำนวน 6 รายการ 17/03/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 6 เดือน 17/03/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานทำความสะอาด จำนวน 6 เดือน 17/03/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 6 เดือน 17/03/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อสุขภาพจิต 17/03/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 17/03/23 ดาวน์โหลด