รายการวันที่ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า Hosting เว็บไซต์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 (27/05/66-26/05/67) 29/05/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแป้นพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 23/05/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ 22/05/66 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 12/05/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ 09/05/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 09/05/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อ 09/05/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 08/05/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ 25/04/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เดือนเมษายน 2566 07/04/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะแดปเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ 07/04/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 10/04/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เดือนมีนาคม 2566 22/03/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช็คระยะ 230,000 กม. รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฆษ 8723 กทม. จำนวน 6 รายการ 17/03/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 6 เดือน 17/03/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานทำความสะอาด จำนวน 6 เดือน 17/03/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 6 เดือน 17/03/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อสุขภาพจิต 17/03/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 17/03/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 17/03/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 19-21 มี.ค. 2566 07/03/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อแผ่นพับ 07/03/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด 07/03/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 07/03/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ วัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 17/02/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ขนาด A4 (หน้า-หลัง) 17/02/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 3 มีนาคม 2566 17/02/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 15/02/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 09/02/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 3 รายการ 09/02/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เดือนกุมภาพันธ์ 2566 09/02/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 6 กุมภาพันธ์ 2566 09/02/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 09/02/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 19-21 กุมภาพันธ์ 2566 09/02/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิการใช้งานระบบห้องประชุมทางไกล (12 เดือน) 09/02/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 09/02/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 เดือน 30/01/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มือ HERO Consultant 30/01/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 30/01/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อสุขภาพจิต จำนวน 2 รายการ 06/01/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 22-24 ม.ค. 66 06/01/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชำระค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน เดือนธันวาคม 2565 06/01/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 06/01/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 06/01/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนมกราคม 2566 05/01/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม 2566) 03/01/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 27 ธันวาคม 2565 26/12/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 26/12/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2565 15/12/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เดือน 15/12/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานทำความสะอาด จำนวน 3 เดือน 15/12/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนธันวาคม 2565 08/12/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด 08/12/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 08/12/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดินปลูกต้นไม้ 06/12/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์และโปสเตอร์ความรู้สุขภาพจิต 21/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 01/12/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 21/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุคอมพิวเตอร์) 21/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 17/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 16/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช็คระยะ 220,000 กม. รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฆษ 8723 กรุงเทพมหานคร จำนวน 11 รายการ 11/11/22 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน ตุลาคม 2565 11/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนตุลาคม 2565 11/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด 11/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานทำความสะอาด จำนวน 3 เดือน 11/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 เดือน 11/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เดือน 11/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การเกษตรและเครื่องมือช่าง 11/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง 11/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ 11/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 11/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกันยายน 2565 11/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นไม้สำหรับปรับภูมิทัศน์ด้านหน้าสำนักงาน 11/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุงานบ้านฯ 11/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 11/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 11/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 11/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านฯ 11/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 11/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร 11/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชำระค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน เดือนสิงหาคม 2565 11/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 11/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 19 - 20 กันยายน 2565 11/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย 11/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดและย้ายกล้อง 11/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 11/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอะคริลิกหน้าอาคารสำนักงาน 11/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 11/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อแผ่นพับ 11/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร 11/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 11/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 11/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดฟิล์มกระจำ แบบกรองแสงได้ 11/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ส่วนเกินค่าถ่ายเอกสาร เดือนกรกฎาคม 2565 11/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 11/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 11/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนสิงหาคม 2565 17/03/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนกรกฎาคม 2565 11/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 11/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 11/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบปรับอากาศและเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ 11/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ส่วนเกินค่าถ่ายเอกสารเดือนมิถุนายน 2565 10/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุคอมพิวเตอร์) 10/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 10/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 26 กรกฎาคม 2565 10/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเบาะของโซฟาไม้ 10/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 10/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายบอกทาง 10/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำที่กั้นบันไดขึ้นอาคาร 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชำระค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน เดือนพฤษภาคม 2565 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เดือนมิถุนายน 2565 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านฯ 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานติดตั้งห้องน้ำสำเร็จรูป 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการวางแนวท่อน้ำประปาและทำแนวถังน้ำดี 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลในการจัดโครงการ 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อห้องน้ำสำเร็จรูปแบบตู้คู่ 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 8-10 มิถุนายน 2565 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 29-31 พฤษภาคม 2565 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เดือนพฤษภาคม 2565 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 17 พฤษภาคม 2565 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 3 พฤษภาคม 2565 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโฮสติ้ง 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 26-28 เมษายน 2565 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านฯ 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนเมษายน 2565 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 10 พฤษภาคม 2565 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 2 พฤษภาคม 2565 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 25 เมษายน 2565 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 18 เมษายน 2565 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 11 เมษายน 2565 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลอกและทาสีครุภัณฑ์ 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานทำความสะอาด จำนวน 6 เดือน 16/03/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 09/03/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนมีนาคม 2565 08/03/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ่ายเอกสารส่วนเกินเดือนกุมภาพันธ์ 2565 08/03/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระยะ 200,000 กม. รถราชการหมายเลขทะเบียน ฆษ 8723 กรุงเทพมหานคร 08/03/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เดือนกุมภาพันธ์ 2565 01/03/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 01/03/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ่ายเอกสารส่วนเกินเดือนมกราคม 2565 01/03/22 ดาวน์โหลด