รายการวันที่ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 11/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 11/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบปรับอากาศและเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ 11/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ส่วนเกินค่าถ่ายเอกสารเดือนมิถุนายน 2565 10/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุคอมพิวเตอร์) 10/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 10/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 26 กรกฎาคม 2565 10/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเบาะของโซฟาไม้ 10/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 10/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายบอกทาง 10/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำที่กั้นบันไดขึ้นอาคาร 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชำระค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน เดือนพฤษภาคม 2565 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เดือนมิถุนายน 2565 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านฯ 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานติดตั้งห้องน้ำสำเร็จรูป 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการวางแนวท่อน้ำประปาและทำแนวถังน้ำดี 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลในการจัดโครงการ 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อห้องน้ำสำเร็จรูปแบบตู้คู่ 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 8-10 มิถุนายน 2565 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 29-31 พฤษภาคม 2565 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เดือนพฤษภาคม 2565 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 17 พฤษภาคม 2565 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 3 พฤษภาคม 2565 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโฮสติ้ง 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 26-28 เมษายน 2565 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านฯ 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนเมษายน 2565 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 10 พฤษภาคม 2565 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 2 พฤษภาคม 2565 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 25 เมษายน 2565 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 18 เมษายน 2565 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 11 เมษายน 2565 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลอกและทาสีครุภัณฑ์ 07/11/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานทำความสะอาด จำนวน 6 เดือน 16/03/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 09/03/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนมีนาคม 2565 08/03/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ่ายเอกสารส่วนเกินเดือนกุมภาพันธ์ 2565 08/03/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระยะ 200,000 กม. รถราชการหมายเลขทะเบียน ฆษ 8723 กรุงเทพมหานคร 08/03/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เดือนกุมภาพันธ์ 2565 01/03/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 01/03/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ่ายเอกสารส่วนเกินเดือนมกราคม 2565 01/03/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุโดเมนเนมและ Hosting เว็บไซต์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 01/03/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานประปาและไฟฟ้า 01/03/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 01/03/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 01/03/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 01/03/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 01/03/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 01/03/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 01/03/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง 01/03/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 01/03/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิการใช้งานระบบการประชุมทางไกล 12 เดือน 01/03/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 01/03/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 01/03/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 01/03/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 01/03/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 01/03/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 01/03/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 01/03/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 01/03/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 01/03/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 01/03/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 01/03/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 01/03/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร Brother MFC-1815 01/03/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 เดือน 01/03/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ่ายเอกสารส่วนเกินเดือนธันวาคม 2564 01/03/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรื้อและติดตั้งอุปกรณ์ 01/03/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 01/03/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 01/03/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มเดือนมกราคม 2565 01/03/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 9 เดือน 28/02/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 28/02/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 28/02/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 28/02/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 28/02/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ License Anti-Virus 28/02/22 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 20/12/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 11/12/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 11/12/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เดือนธันวาคม 2564 11/12/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 11/12/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 29/11/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 29/11/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 29/11/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์และสื่อความรู้สุขภาพจิต 29/11/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 29/11/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุคอมพิวเตอร์) 29/11/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 29/11/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เดือนตุลาคม 2564 03/11/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 เดือน 28/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 เดือน 25/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 เดือน 25/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 เดือน 25/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 เดือน 25/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 20/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 20/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ 20/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ 20/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 20/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายติดห้องต่างๆ 20/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 20/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านฯ 20/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 20/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 20/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA 20/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฆษ 8723 กรุงเทพมหานคร 20/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 20/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 20/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคลิป VDO การจัดการความเครียด เวอร์ชั่นภาษาเมียนมาร์ 20/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร A4 (ส่วนเกินเดือนสิงหาคม 2564) 20/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เดือนกันยายน 2564 20/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินท่อประปา 20/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง 20/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อสุขภาพจิต 20/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เดือนสิงหาคม 2564 20/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 20/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายอินเทอร์เน็ต 20/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร A4 (ส่วนเกินเดือนมิถุนายน 2564) 20/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เดือนกรกฎาคม 2564 20/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสปอร์ตวิทยุสุขภาพจิต 19/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานปีงบประมาณ 2564 2 เดือน 19/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ 2564 2 เดือน 19/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2564 2 เดือน 19/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2564 2 เดือน 19/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเวลาออกอากาศสถานีวิทยุและเว็บไซต์ออนไลน์ เขตสุขภาพที่ 5 8 จังหวัด 19/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 19/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุคอมพิวเตอร์) 19/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 19/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 19/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 19/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 19/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 19/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุคอมพิวเตอร์) 19/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุคอมพิวเตอร์) 19/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 19/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อสุขภาพจิต 19/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายดินจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามไปยังที่สถานที่ก่อสร้าง 19/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่สื่อการดำเนินการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชนพื้นที่ต้นแบบ 19/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 19/10/21 ดาวน์โหลด