รายการวันที่ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการ โครงการขับเคลื่อน ปีงบ 2567 (งบพลางก่อน ปี 66) 18/12/23 ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการ แผนงานบุคลากร แผนงานพื้นฐาน ปี2567 งบพลางก่อนปี66 18/12/23 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 (ลงเว็บ) 24/02/23 ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 5 เดือนแรก) 24/02/23 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 แจ้งสถานะงบประมาณรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2565 14/02/23 ดาวน์โหลด
แผนการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 14/02/23 ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ปีงบประมาณ 2566 09/02/23 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ปีงบประมาณ 2564 25/02/22 ดาวน์โหลด
สถานะงบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2564 25/02/22 ดาวน์โหลด
สถานะงบประมาณ เดือน กุมภาพันธ์ 2565 25/02/22 ดาวน์โหลด
ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564 25/02/22 ดาวน์โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 5 เดือน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 23/02/22 ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 08/02/22 ดาวน์โหลด
สถานะงบประมาณ กุมภาพันธ์ 2564 02/03/21 ดาวน์โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 5 เดือน 01/03/21 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอส่งรายงานสรุปแผนการดำเนินงานประจำปี 2563 01/03/21 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 (ปรับแผนครั้งที่ 1) 24/02/21 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอประกาศสถานะงบประมาณล่าสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2563 02/03/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอประกาศแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 02/03/20 ดาวน์โหลด