รายการวันที่ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ปีงบประมาณ 2564 25/02/22 ดาวน์โหลด
สถานะงบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2564 25/02/22 ดาวน์โหลด
สถานะงบประมาณ เดือน กุมภาพันธ์ 2565 25/02/22 ดาวน์โหลด
ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564 25/02/22 ดาวน์โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 5 เดือน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 23/02/22 ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 08/02/22 ดาวน์โหลด
สถานะงบประมาณ กุมภาพันธ์ 2564 02/03/21 ดาวน์โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 5 เดือน 01/03/21 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอส่งรายงานสรุปแผนการดำเนินงานประจำปี 2563 01/03/21 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 (ปรับแผนครั้งที่ 1) 24/02/21 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอประกาศสถานะงบประมาณล่าสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2563 02/03/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอประกาศแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 02/03/20 ดาวน์โหลด