• 034 - 710 552
 • mhc5.dmh@gmail.com
 • mhc05@dmh.mail.go.th
 •     
 •    
 • Login

Info Graphic

"ท่ามกลางวิกฤต ทุกคนไม่อยากให้เกิดแต่เมื่อเกิดแล้วเราต้องมีสติและส่งกำลังใจให้กันและกัน ครอบครัวพร้อมสู้ไปด้วยกัน" #พลังครอบครัว #COVID19 #โควิด19

 • วันที่ : 17/08/21
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

"ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นบ้าง เพื่อได้พูดคุยความรู้สึก คลายเหงาและเชื่อมต่อกับโลกภายนอก" #workfromhome #COVID19 #โควิด19

 • วันที่ : 16/08/21
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

"มองปัญหาที่เข้ามาให้เป็นพลังบวก จะช่วยให้มีพลังเผชิญปัญหาเลวร้ายนั้นได้เร็วกว่าการมองปัญหานั้นเป็นอุปสรรค" #พลังบวก #COVID19 #โควิด19

 • วันที่ : 15/08/21
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

"ประสบการณ์จากเรื่องร้ายๆจะสอนให้เรา อึด ฮึด สู้ เรียนรู้การใช้ชีวิต ถ้าสู้ไม่ถอย มีวินัย อดทน นึกถึงผู้อื่นไม่ว่าจะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จ"

 • วันที่ : 13/08/21
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

ใส่แมสก์ 2 ชั้น

 • วันที่ : 11/08/21
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5